X
تبلیغات
رایتل
تاریخ : دوشنبه 27 دی‌ماه سال 1389 | 12:56 ب.ظ | نویسنده : کاوه محمدکریمی

جمعیت و خانوار

طبق آمار آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان بوکان در سال 1375 تعداد 175541 نفر جمعیت داشته است که 03/7 درصد از جمعیت کل استان را شامل می‌شود. از این تعداد جمعیت 120020 نفر شهری (06/69) و 55509 نفر روستایی (62/31 درصد) می‌باشند. همچنین 88930 نفر از جمعیت این شهرستان را مردان و 127796 نفر را زنان تشکیل می‌دهند .

جمعیت شهرستان بوکان طی بیست سال با رشدی مداوم از 20579 نفر در سال 1355 به 175541 نفر در سال 1375 رسیده است. متوسط نرخ رشد سالیانه آن در دهه اول مطالعه 169/0 و در دهه دوم 044/0 درصد بوده است. به این ترتیب با توجه به متوسط نرخ رشد سالیانه استان که در دهه‌های اول و دوم به ترتیب 036/0 و 022/0 درصد می‌باشد. این شهرستان از نرخ بالاتری نسبت به استان برخوردار بوده و از شهرستانهای مهاجرپذیر به حساب می‌آید

 

 

ساختار سنی و جنسی

در دوره مورد مطالعه ساختار سنی جمعیت شهرستان به سوی تعادل گرایش دارد در سال 1375 سهم جمعیت کمتر از 15 سال شهرستان به 42درصد کاهش یافته است در حالیکه سهم جمعیت 64-15 ساله با افزایش روبرو بوده و به رقم 00/54 درصد رسیده است. این امر در گروه سنی 65 سال به بالا نیز اتفاق افتاده است. مسلماً کاهش شدت جوانی جمعیت شهرستان به عنوان یک تحول مثبت تلقی می‌شود. در آبان 1375، از 175541 نفر جمعیت شهرستان، 88930 نفر مرد و 86611 نفر زن بوده‌اند که در نتیجه، نسبت جنسی برابر 103 به دست می‌آید. به عبارت دیگر، در این شهرستان در مقابل هر 100 نفر زن، 103 نفر مرد وجود داشته است. این نسبت برای اطفال کمتر از یکساله 103 و برای بزرگسالان (65 ساله و بیشتر) 143 بوده است. نسبتهای مذکور در نقاط شهری به ترتیب، 104 و 123 و در نقاط روستایی 103 و 193 بوده است. از جمعیت این شهرستان 00/42 درصد در گروه سنی کمتر از 15 ساله، 00/54 درصد در گروه سنی 64-15 ساله و 00/4 درصد در گروه سنی 65 ساله و بیشتر قرار داشته‌اند.

در آبان 1375 در این شهرستان از 29152 خانوار معمولی ساکن 100 درصد در واحد مسکونی معمولی زندگی می‌کردند

 

بقیه در ادامه مطلب...

دین و مذهب

Text Box: 5-9 10-14در آبان 1375، از جمعیت شهرستان 93/99 درصد را مسلمانان تشکیل می‌داده‌اند. این نسبت در نقاط شهری 92/99 درصد و در نقاط روستایی 97/99 درصد بوده است. مذهب مردم بوکان در اکثریت سنی و در اقلیت شیعه می‌باشد.

در فاصله سالهای 1365 تا 1375 ، 28916 نفر به شهرستان وارد و یا در داخل این شهرستان جا به جا شده‌اند. محل اقامت قبلی 76/31 درصد مهاجران، سایر استانها، 18/24 درصد شهرستانهای دیگر استان محل سرشماری و 19/42 درصد شهر یا آبادی دیگری در همین شهرستان بوده است. محل اقامت قبلی بقیه افراد، خارج از کشور یا اظهار نشده بوده است.

مقایسه محل اقامت قبلی مهاجران با محلی که در آن سرشماری شده‌اند نشان میدهد، 17/53 درصد از روستا به شهر، 08/29 درصد از شهر به شهر، 33/5 درصد از روستا به روستا و 55/10 درصد از شهر به روستا در طی 10 سال قبل از سرشماری آبان 1375 مهاجرت کرده‌اند.

توزیع مهاجران وارد شده طی سالهای 1365 تا 1375 به شهرستان، برحسب مدت اقامت در محل سرشماری نشان میدهد که بیشترین تعداد مهاجران وارد شده به شهرستان و یا جا به جا شده در داخل آن با 58/17 درصد مربوط به یک سال قبل از سرشماری و کمترین تعداد آنان با 02/1 درصد مربوط به 9 سال قبل از سرشماری بوده است.

بیشترین تعداد مهاجران وارد شده و یا جا به جا شده اعم از نقاط شهری و روستایی مربوط به 1 سال قبل از سرشماری است. این نسبت برای نقاط شهری 25/16 درصد و برای نقاط روستایی 25/24 درصد بوده است.

سواد

در آبان 1375 ، از 149224 نفر جمعیت 6 ساله و بیشتر شهرستان، 22/64 درصد باسواد بوده‌اند. نسبت باسوادی در گروه سنی 6-14 ساله 42/87 درصد و در گروه سنی 15 ساله و بیشتر 43/53 درصد بوده است. در بین افراد لازم التعلیم (6-14 ساله)، نسبت باسوادی در نقاط شهری 95/89 درصد و در نقاط روستایی 90/81 درصد بوده است.

در این شهرستان، نسبت باسوادی در بین مردان 96/76 درصد و در بین زنان 15/51 درصد بوده است. این نسبت در نقاط شهری برای مردان و زنان به ترتیب 27/80 درصد و 42/56 درصد و در نقاط روستایی 63/69 درصد و 78/39 درصد بوده است.

در آبان 1375، از جمعیت 6-24 ساله شهرستان، 71/52 درصد در حال تحصیل بوده‌اند. این نسبت در نقاط شهری 31/59 درصد و در نقاط روستایی 33/38 درصد بوده است.

در این شهرستان، 59/84 درصد از کودکان، 13/62 درصد از نوجوانان و 40/23 درصد از جوانان به تحصیل اشتغال داشته‌اند.

زبان و لهجه

زبانی که مردم بوکان امروزه به آن تکلم می‌کنند کردی سورانی می‌باشد چون بیشتر مردم بوکان کرد می‌باشند. زبانی که این مردم بدان صحبت می‌کنند مشابه زبان مردم مهاباد است که آنها نیز کرد می‌باشند. البته در بین مردم بوکان تعدادی از مردم که اصلیت آنها عجم می‌باشد نیز وجود دارند که آنها نیز هر کدام به زبان خودشان که معمولاً ترکی یا فارسی می‌باشد صحبت می‌کنند


   • قالب وبلاگ